Hvad er arbejdsrehabilitering

"Arbejdsrettet rehabilitering af borgere med nedsat arbejdsevne er en tidsafgrænset, koordineret proces, hvor flere aktører med baggrund i en bio-psyko-social helhedsorienteret tilgang samarbejder med borgeren og dennes netværk om behovsbestemte sammenhængende mål og vidensbaserede indsatser. Formålet hermed er at understøtte borgerens egen indsats for at kunne varetage arbejdsopgaver på lige fod med andre på en måde så dette er foreneligt med et uafhængigt og selvstændigt hverdagsliv".

Kilsgaard J, Labriola M. Arbejdsrettet rehabilitering i Kern-Hansen L, Jepsen FL og Hald S (red.) Lærebog i Arbejdsmiljø

Arbejdsrehabilitering refererer til processen med at hjælpe en person med at vende tilbage til arbejde eller opnå større arbejdsfunktionsevne efter en periode med sygdom, skade eller nedsat arbejdsevne. Formålet med arbejdsrehabilitering er at bistå enkeltpersoner med at genvinde eller udvikle de nødvendige færdigheder, fysisk eller mentalt, til at udføre deres job eller en tilsvarende beskæftigelse.

Arbejdsrehabiliteringsprogrammer kan variere afhængigt af den enkeltes behov. De kan omfatte fysisk terapi, ergoterapi, psykologisk rådgivning, træning i jobrelaterede opgaver og støtte til at overvinde barrierer, der forhindrer en person i at vende tilbage til arbejdet. Målet er at hjælpe en person med at opnå en sund og produktiv arbejdsstatus og samtidig sikre, at arbejdsmiljøet og opgaverne er tilpasset deres evner og behov.

Arbejdsrehabilitering spiller en vigtig rolle i at støtte både medarbejdere og arbejdsgivere i at håndtere sygefravær, forbedre arbejdsstyrkens trivsel og produktivitet samt fremme en sund arbejdskultur. Det er en tværfaglig tilgang, der kan omfatte medicinske, psykologiske og fysiske komponenter for at opnå de bedst mulige resultater.

Hvad er ergoterapi

Ergoterapi er en sundhedsfaglig profession og i ergoterapi indgår menneskets aktiviteter både som middel og mål i behandlingen. Denne viden om menneskets aktiviteter bruges også til at arbejde
forbyggende og sundhedsfremmende i forbindelse med behandling og rehabilitering. Ergoterapi bygger på teoretisk viden, erfaring og praktiske færdigheder
indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af menneskets fysiske og kognitive funktioner.

De fleste mennesker klarer hverdagen. Andre har brug for hjælp til at kunne selv. Alle har behov for en meningsfuld hverdag, og det bedst mulige liv uanset livssituation.

Ergoterapeuter arbejder med børn, unge, voksne og ældre, der har svært ved at deltage i dagligdagens aktiviteter. Det vil sige alt det, du gør, fra du står op til du går i seng. Så som at magte skole og job, købe ind, tilberede og spise mad, tage tøj på, besøge venner og deltage i fritidsaktiviteter.

Ergoterapeuter træner din krop, psyke og hjerne, og udvikler dine sanser og færdigheder i samarbejde med dig. Vi lærer dig at bruge nye metoder og tilpasser dine omgivelser og aktiviteter, så du kan klare hverdagen, uanset om det er i børnehaven, i skolen, på jobbet eller i hjemmet.

Sammen finder vi frem til løsninger, som passer til dit liv. Til dine ressourcer og motivation. Til dine værdier og vaner. Målet er en hverdag med indhold og struktur, hvor du kan deltage i præcis de aktiviteter, som du finder meningsfulde.

Ergoterapi investerer i dig, så du har mulighed for at være en del af fællesskabet og bidrage med dit eget potentiale. Det er godt for både dig og for samfundet.

Ergoterapeuter gør din hverdag mulig, så du kan mestre den - uden os.