På denne side finder du information omkring undervisning, kurser og foredrag

Undervisning

frolunds tilbyder undervisning i hverdags- og arbejdsrehabilitering. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med jer og kan skræddersyes efter hvilket fokus og behov I måtte have. frolunds tilstræber at skabe et anerkendende, men samtidigt udfordrende og skabende læringsmiljø, med stort udbytte for deltagerne. Undervisningen kan foregå i mindre grupper, samt for større forsamlinger ved eksempelvis forelæsninger på videregående uddannelsesinstitutioner.  

Kursus

Forstå dit ressourceforløb

En dags kursus for dig, der er bevilget et jobafklarings- eller ressourceforløb.

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker at blive klogere på, hvad det vil sige at være i et jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, uanset hvor langt dit forløb har været. 

Hos frolunds har vi et indgående kendskab til lovgivningen (eksempelvis Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats/Lov om sygedagpenge), samt en bred og mangeårig erfaring i at hjælpe sygemeldte borgere gennem systemet. Vi ved og forstår, hvor frustrerende det kan være, når du oplever, at der ikke sker noget i dit forløb eller du har svært ved at gennemskue det næste skridt i din plan. Derfor har vi tilrettelagt dette kursus. Vi ved nemlig af erfaring, at med indsigt og forståelse, skaber vi de bedste forudsætninger for udvikling.  

Indhold på kurset Der bliver brugt mange forskellige definitioner, når du er i kontakt med et jobcenter og modtager en offentlig ydelse og nogle gange, forvirrer det mere end det gavner. 

På kurset, vil du blandt andet blive klogere på:

 • Rehabiliteringsplanens forberedende del og indsatsplan
 • Hvad er et rehabiliteringsteam
 • Forskel på indstilling og afgørelse
 • Indstillingen fra rehabiliteringsteamet
 • Dine klagemuligheder
 • Begreber som afklaring af arbejdsevnen, beskæftigelsesrettede indsatser, den helbredsmæssige tilstand og meget andet.  

Dine muligheder

Selvom du er omfattet af en bestemt lovgivning, hvor der både er regler og pligter, har du faktisk også mulighed for at tage ejerskab i dit jobafklarings- eller ressourceforløb.

 På kurset, vil du blive klædt på til at lave din egen plan og vi vil komme ind på emner som:

 • Konkrete eksempler på, hvordan et ressourceforløb kan foregå 
 • Hvad vil du gerne selv have ud af jobafklarings- eller ressourceforløbet
 • Hvordan kan netværkssamtaler styrke samarbejdet for relevante involverede parter  
 • Hvordan kan et praktikforløb tilrettelægges, så det passer til dine ressourcer
 • Hvordan kan du selv styrke samarbejdet med din sagsbehandler

Praktiske oplysninger

På kurset er der plads til 15 deltagere.  

En kursusdag har typisk en varighed på 4 timer med indlagte pauser.

Kursusmaterialet udleveres på første kursusdag.

Der serveres kaffe, the og lidt sødt.

Kurset foregår ved forskellige lokationer rundt om i Danmark. Hold øje på Instagram eller kontakt for mig for at høre nærmere om opstart af næste kursus.

Der opfordres til fortrolighed blandt deltagerne.

Se mere under generel info.

Foredrag

Funktionelle lidelser
Få større viden og indsigt i livet og hverdagen med en funktionelle lidelse 


Ifølge Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, lider 6% af den danske befolkning af en funktionel lidelse i en sådan grad, at deres livskvalitet er påvirket.

Som ambassadør for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital, vil vi hos frolunds bidrage til at udbrede relevant og aktuel viden om sygdommen. 

I foredraget formidles viden om funktionelle lidelser ud fra en bio-psyko-social model, samt konkrete forslag til, hvordan hverdagen og arbejdslivet kan tilrettelægges, når man har en funktionel lidelse.  


Foredraget lægger op til debat blandt deltagerne, således forskellige holdninger, undren og erfaringer kan komme i spil.


Se mere under generel info.


Tid til eftertanke, læring og nysgerrighed