Rehabiliteringsforløb - Funktionelle lidelser 

1 års rehabiliteringsforløb med Weekend-Retreat
 

frolunds tilbyder et særligt tilrettelagt rehabiliteringsforløb for mennesker med en funktionel lidelse. 

Rehabiliteringsforløbet er udviklet på baggrund af mange års praksiserfaring indenfor området og evidensbaseret viden. Rehabiliteringsforløbet består af to sideløbende forløb; Et individuelt og et gruppeforløb. Forløbet veksler mellem psykoedukation, kognitive øvelser og gradueret genoptræning. På den måde for du de bedste forudsætninger for at kunne leve et meningsfuldt liv - til trods for en funktionel lidelse. 

Det individuelle forløb starter med en afklarende samtale, der tager udgangspunkt i din livshistorie og nuværende situation. Vi dykker ned i dine tankemønstre og arbejder konstruktivt med dine mestringsstrategier. Det er også her, vi fastsætter de mål, som du gerne vil arbejde med det kommende år. Mellem samtalerne og modulerne i gruppeforløbet, vil der være øvelser, som du skal arbejde videre med hjemme. Der er planlagt 10 samtaler, hvor der løbende samles op og justeres på dine mål.

På gruppeforløbet vil du møde andre med en funktionel lidelse, og dem du skal følges med det næste års tid. Gruppeforløbet består af 12 moduler, der er tilrettelagt med et specifikt tema, der er nøje udvalgt og udviklet til mennesker med en funktionel lidelse. Undervisningen tilrettelægges, så den tager hensyn til den enkelte. Modulerne varetages af et tværfagligt hold af sundhedsprofessionelle, der alle har et indgående kendskab til funktionelle lidelser. 

Når du deltager i gruppeforløbet, vil du hurtigt opleve fordelene ved at være en del af et hold med ligesindede. Det kan være enormt befriende at opleve, at du ikke er alene om at have de udfordringer, der følger med en sygdom som en funktionel lidelse. På holdet skabes en stærk gruppedynamik og bidrager med flere nuancer til din egen proces og selv-refleksion. Udover undervisning i konkrete emner, vil du således erfare det positive i at være en del af et fællesskab, hvor du kan være med til at bryde tabuer, og åbent inspirere og skabe forståelse for dig selv og hinanden.  


Det individuelle forløb

10 individuelle samtaler

 • Justering og opfølgning på dine mål
 • Erkendelse og accept af egen situation, når livet ændres
 • Tankemønstre og mestringsstrategier 
 • Vaner, roller og identitet
 • Fysisk og mental sundhed - med inddragelse af naturen og kognitiv træning
 • Basale behov - døgnrytme
 • Prioritering af ressourcer - struktur i hverdagen

Gruppeforløbet

12 moduler med redskaber, øvelser og viden om

 • Funktionelle lidelser, smerter og træthed
 • Reduktion af angst og stress
 • Sammenhæng mellem tanker, følelser og adfærd
 • Graduering og optræning af ressourcer
 • Sanseintegration
 • Balance mellem hverdag og arbejdsliv
 • Omgivelsernes indflydelse på trivsel 
 • Temadag for pårørende
 • Forankring - Fastholdelse af udviklingen 

Et skønt & lærerigt Weekend-Retreat

Ophold med overnatning og forplejning
Herregård eller konferencecenter med naturskøn beliggenhed

Workshops med fokus på åndedrættet, natur- og musikterapi
Mulighed for at være sig selv, lade op, nyde, lære og være nysgerrig


Praktiske oplysninger


På forløbet er der plads til 12 deltagere og foregår over 12 sessioner, inklusive et weekendophold, samt et forankringsmodul ved afslutningen af forløbet.

Hver mødegang har typisk en varighed på 3 timer med indlagte pauser.

Undervisningsmaterialet uddeles ved første møde.

Der serveres kaffe, the og lidt sødt.

Hold øje med Facebook & Instagram eller kontakt for mig for at høre nærmere om opstart af næste forløb.

 
 • Vi kender ikke altid vejen, men finder en sti