På denne side finder du information om to forskellige rehabiliteringsforløb. 

Forløbene er for dig, der er sygemeldt og brug for hjælp til at finde din vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Arbejdsrettet rehabilitering
 

 

Der kan være forskellige årsager til, at du er sygemeldt og ikke kan varetage et arbejde. Årsagen og diagnosen er underordnet, når du starter i et arbejdsrettet rehabiliteringsforløb hos frolunds. Selvom jeg har et solidt kendskab til fysiske og psykiske diagnoser, er udgangspunktet dig. Dig bagved diagnosen. Jeg tager udgangspunkt i din livshistorie og din nuværende situation, når et samarbejde påbegyndes.  

Jeg har mange års erfaring med individuelle samtaleforløb for unge og voksne, der har befundet sig i et langt og opslidende sygdomsforløb eller en svær livskrise. Og uanset, hvor du befinder dig i livet eller hvad der gør det svært, arbejder jeg sammen med dig om at genopbygge din hverdag. Samtidig skal vi finde frem til, hvad du har af muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Får du en forsørgelse fra jobcentrets ydelsescenter, vil du være underlagt en given lovgivning. I forløbet vil der blive taget højde for den gældende lovgivning og det forløb, du har i jobcentret. 

I forløbet kan vi for eksempel arbejde på: 

 • Bedre struktur og overblik i hverdagen
 • Meningsfulde aktiviteter i hverdagen
 • Mindske symptomer på stress, angst og depression
 • Færre konflikter med børn eller samlever
 • Finde vej gennem beskæftigelsessystemet
 • Kognitiv træning for at styrke hukommelse og koncentrationsevnen
 • Skabe en sund døgnrytme med meningsfulde aktiviteter
 • Slippe bekymringerne og finde en indre ro og balance
 • Inddrage pårørende 
 • Inddrage relevante aktører fra behandlingssystemet 

Kort forløb


Det korte forløb er for dig, der har en forventning om, at du vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet uden de store problemer, men alligevel har brug for hjælp til at se dine muligheder. 

I det korte forløb får du:  

 • En gratis afklarende samtale
 • 5 individuelle samtaler
 • Gennemgang af din sag (sygedagpenge/jobafklaring/ressourceforløb)
 • Hjælp til partshøring og udarbejdelse af klage
 • Udarbejdelse af fremadrettet plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet
Pris 3250,- Udvidet forløb


Det udvidede rehabiliteringsforløb er for dig, der har brug for ekstra støtte til at opnå balance mellem hverdagen og arbejdslivet. 

I det udvidede forløb får du: 
 • En gratis afklarende samtale
 • 10 individuelle samtaler 
 • Gennemgang af din sag  (sygedagpenge/jobafklaring/ressourceforløb)  
 • Hjælp til partshøring og evt. udarbejdelse af klage
 • Udarbejdelse af fremadrettet plan for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Pris 5200,-
 
"Arbejdsrettet rehabilitering af borgere med nedsat arbejdsevne er en tidsafgrænset, koordineret proces, hvor flere aktører med baggrund i en bio-psyko-social helhedsorienteret tilgang samarbejder med borgeren og dennes netværk om behovsbestemte sammenhængende mål og vidensbaserede indsatser. Formålet hermed er at understøtte borgerens egen indsats for at kunne varetage arbejdsopgaver på lige fod med andre på en måde så dette er foreneligt med et uafhængigt og selvstændigt hverdagsliv".

Kilsgaard J, Labriola M. Arbejdsrettet rehabilitering i Kern-Hansen L, Jepsen FL og Hald S (red.) Lærebog i Arbejdsmiljø